Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Markägare bunden av arrende-hembud trots prutning

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Arrende, Köprätt, Tvist mellan enskilda