Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Markägare får överklaga nyckelbiotopsregistrering

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Övrig fastighetsjuridik