Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Måste klippa ner tujahäck i villaområde

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Trafikbrott, Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik