Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD ändrar villkor om PVC-tillverkning – var omöjligt att följa

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer