Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Kommunens skyldigheter hindrar inte tillstånd till enskild vattenanläggning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Övrig fastighetsjuridik