Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD river upp strandskyddsföreläggande – kan ha varit för ingripande

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Djur- och växtskydd