Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Muta när kommunalråd bjöds på utlandsresa av turismbolag

Det var en otillbörlig förmån när ett kommunalråd som var ordförande i Ljusdals kommun under 2019 lät sig bjudas på en inspirationsresa till Skottland. Resan låg inom uppdraget för en lokal näringspolitisk stiftelse som mannen varit vd för, men har riskerat att skada allmänhetens förtroende för det kommunala beslutsfattandet, enligt hovrätten.

Muta när kommunalråd bjöds på utlandsresa av turismbolag

En idag 46-årig man åtalades i Hudiksvalls tingsrätt för tagande av muta. 46-åringen var i juni 2019 kommunalråd samt ordförande i Ljusdals kommun och dessutom vd och verksamhetsansvarig i kommunens näringspolitiska stiftelse. Åtalet kretsar runt en fyra dagar lång inspirationsresa till Skottland som arrangerats och bekostats av ett lokalt turismbolag. 

46-åringen förklarade under huvudförhandlingen att han inte haft någon vinning av den arbetsresa som det handlat om – och att de medel som finansierat resan i grund och botten utgjorts av EU-bidrag. Resan hade enligt mannen dessutom legat inom stiftelsens uppdrag att utveckla näringslivsklimatet i kommunen.

Tingsrätten ansåg dock att resan hade utgjort en förmån värd närmare 7 000 kronor. 46-åringen hade under resan i och för sig haft vissa möten, men det hade även funnits betydande moment av rekreation och andra arbetsbefriade inslag.

Domstolen ifrågasatte inte att studiebesök i andra länder kunde ligga inom ramen för en näringspolitisk stiftelses arbete med att förbättra förutsättningarna för näringslivet på hemmaplan. Frågan var dock hur resan förhöll sig till mannens kommunala förtroendeuppdrag, med de möjligheter att påverka beslutsfattandet inom kommunen som han haft.

Domstolen noterade här bland annat en lokal cykelklubb före resan fått ett lån av kommunen och att företrädare både för klubben och för aktiebolaget varit mycket angelägna om att få med kommunala beslutsfattare på resan, men att detta enligt olika kommunala dokument inte skulle bli aktuellt.

Vad som utgör en otillbörlig förmån styrs enligt uttalanden från Högsta domstolen av vad som är oacceptabelt med hänsyn till rådande sociala och etiska normer – och bedömningen kan därför påverkas av samhällsutvecklingen. Det räcker inte att det ifrågasatta agerandet är olämpligt eller oetiskt i mer allmän betydelse, utan agerandet måste ligga ”klart utanför gränsen för det godtagbara”. När en förmån lämnats till företrädare för offentlig verksamhet är det främst förvaltningens integritet som ska skyddas genom kriminaliseringen.

Resan till Skottland har inte präglats av hemlighetsmakeri och har inte heller innehållit några överdådiga eller extravaganta inslag. Mannens deltagande kunde dock enligt tingsrätten inte sägas ha varit naturligt och nyttigt för kommunen – och han har genom kommunstyrelsen kunnat utöva inflytande över beslutsprocessen kring det aktuella cykelprojektet.

Det hade därför funnits en konkret risk för att allmänhetens förtroende för det kommunala beslutsfattandet skulle skadas på så vis att beslut kring cykelsatsning skulle kunna misstänkas vila på osakliga grunder. Detta var avgörande när tingsrätten slog fast att resan hade utgjort en otillbörlig förmån. Att resan finansierats med bakomliggande EU-bidrag saknade avgörande betydelse och åtalet var därför styrkt. 46-åringen dömdes därför för tagande av muta till 40 dagsböter på totalt 17 200 kronor.

Hovrätten för Nedre Norrland ansluter sig nu helt till den tidigare bedömningen och fastställer domen mot 46-åringen utan några ändringar.


Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig