Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nord Fondkommissions tillstånd dras in – ”okunnighet och likgiltighet inför regelverket”

Nord Fondkommissions tillstånd dras in – ”okunnighet och likgiltighet inför regelverket”
Överträdelserna har varit så allvarliga att det inte finns något annat alternativ än att återkalla samtliga tillstånd, konstaterar Finansinspektionen i sitt beslut.
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Compliance - konsumentskydd, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt