Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nordea-anställd döms för grova insiderbrott

Tingsrätten dömer en tidigare Nordea-anställd 44-årig man för grova insiderbrott. Mannen har, i sin tjänst på Nordea Bank, fått del av insiderinformation beträffande projekt i olika bolag som han sedan har använt för att handla aktier i bolagen. Efter tips har även 44-åringens barndomsvän handlat i bolagen.

Nordea-anställd döms för grova insiderbrott

En 44-årig man var anställd i Nordea Bank sedan år 2007. Han har bland annat varit verksam inom bankens affärsområde Leveraged Financt, vilket innebär att banken bistår Private Equity-kunder med att finansiera större transaktioner, till exempelvis vid företagsförvärv eller verksamhetsöverlåtelser.

Mannens befattning har inneburit att han haft tillgång till icke offentliggjord information beträffande flera pågående affärsprojekt.

Mannen samt dennes barndomsvän åtalades vid Stockholms tingsrätt för grova insiderbrott i flera olika börsnoterade bolag

Enligt åklagaren hade 44-åringen, genom sin tjänst på Nordea, gett insiderinformation till barndomsvännen som därefter har handlat aktier i de aktuella bolagen. 44-åringen ska även ha tipsat övriga fyra medtilltalade som även de ska ha handlat på sig aktier i bolagen.

Ärendet inleddes genom att handelsövervakningen på Nasdaq-börsen under hösten 2020 uppmärksammade en stor aktiehandel i Gunnebo AB kort inpå att det lades ett offentligt bud på bolaget. Vid kontroll visade det sig att 44-åringen samt tre andra medtilltalade låg bakom stora köp av Gunnebo-aktien strax innan det offentliga budet blev känt.

Både 44-åringen och barndomsvännen nekade till brott.

Den svenska regleringen om insiderbrott och marknadsmissbruk m.m. finns i marknadsmissbrukslagen, som i stora drag bygger på EU-förordningen nr 596/2014, MAR, respektive EU-direktivet 2014/57/EU, MAD.

Förbudet mot insiderhandel innebär något förenklat att den som sitter på icke publik information om ett företag eller finansiellt instrument inte får handla med det instrumentet. För ansvar krävs samtidigt att informationen är specifik och sannolikt kurspåverkande. För insiderbrott döms även den som har insiderinformation och råder annan att handla med aktier.

Tingsrätten finner det utrett att den aktuella aktiehandeln har skett och att den sammantaget har genererat stora vinster. Samtidigt är det utrett att 44-åringen har haft djupgående kunskaper om flera affärsprojekt där Nordea har varit inblandad som finansiär.

Den 44-årige mannen har visserligen inte läckt detaljerad insiderinformation. Genom utredningen är det emellertid klarlagt att han rått eller uppmanat sin barndomsvän att investera i bolag som 44-åringen haft insiderinformation om. Vännen har också följt råden samt vidarebefordrat informationen till sina familjemedlemmar tillika medtilltalade.

Den 44-årige mannen har exempelvis deltagit i ett projekt som avsåg Cloetta AB:s kommande förvärv av bolaget Candy King och att han deltagit i det projektet från i vart fall slutet av september 2016. Detta styrks av mejlkorrespondens från Nordea. Projektet var ytterst konfidentiellt i förhållande till marknaden. Sammantaget rörde det sig om specifik och icke offentliggjord information.

När nyheten publicerades den 17 februari 2017, steg kursen. Den information som 44-åringen haft i tiden för aktiehandeln hade han suttit på flera månader tidigare, vilket innebar att den utgjort relevant insiderinformation. Även om den slutliga vinsten blev relativt blygsam medför mannens ställning på banken och investeringens omfattning – 560 000 kronor – att gärningen ska ses som grov.

I insiderhandeln med Consolium-aktien översteg 44-åringens vinst en miljon kronor.

Sammanfattningsvis dömer tingsrätten 44-åringen för sex fall av grovt insiderbrott. Eftersom mannen har avskedats från Nordea på grund av brottsmisstankarna mot honom lindras fängelsepåföljden från två och ett halvt års fängelse till två år.

44-åringens barndomsvän döms för fyra fall av grovt insiderbrott, också han till två års fängelse. Mannens två släktingar döms även fyra respektive tre insiderbrott till villkorlig dom.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig