Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oenig HD undanröjer dom på grund av bristande processledning

Oenig HD undanröjer dom på grund av bristande processledning
Hovrätten borde försäkrat sig om att den tilltalade var medveten om vad han behövde försvara sig mot.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Advokat, Straffprocess, Åklagare, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig