Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oplanerat knivhugg sänker straffet med tre år

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person