Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Överlåten fordran var inte konsumentfordran – tioårig preskriptionstid gäller

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Avtalsrätt