Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Parkering sedan 70-talet - inte nyttjanderätt genom urminnes hävd

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Arrende, Servitut och ledningsrätt