Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Parkeringsfråga kan skjutas upp till bygglovet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Trafik och fordon, Plan- och byggnadsfrågor