Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Påstådd frånvaroattack vid bilkörning prövas inte av HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Trafikbrott, Sjö- och transporträtt