Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Prövning utan nya fastighetsägare tilläts i miljömål

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Övrig miljörätt, Fastighetsbildning