Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rapport om kränkande särbehandling lämnas delvis ut

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Diskriminering i arbetslivet, Arbetsmiljö, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Övrig offentlig rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga