Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rapport om kränkande särbehandling lämnas delvis ut

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Diskriminering i arbetslivet, Arbetsmiljö

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga