Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rätt att debitera trots brister i förrättningsansökan

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsbildning