Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rättegångskostnader ersätts i mål om fastighetsbildning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Naturskydd, Fastighetsbildning