Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018

Typ
Skrivelse
Nr/beteckning
Skr. 2019/20:56
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Narkotikabrott, Brott mot person, Åklagare, Polis, Straffprocess, Tullrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).