Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Reklamation efter fem månader inte skäligt vid flygförsening

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Trafik och fordon, Infrastruktur, Övrig europeisk rätt, Köprätt