Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Resningsansökan avseende avvisningsbeslut ska prövas av HFD

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Uppehållstillstånd på grund av anknytning