Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sanktionsavgift för flaskor på vattenpipcafé

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Tillståndsfrågor