Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Särskilda skäl bevilja etableringsersättning blir HFD-fråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Försäkringsrätt, Förvaltningsprocess, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt