Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:97
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, IT-rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig