Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:154
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Brott mot samhället, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Konflikt och terrorism, Fri rörlighet