Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Utkast till lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Straffprocess, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Varumärkesrätt, Upphovsrätt, Patenträtt, Mönster- och designrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).