Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Utkast till lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Brott mot samhället, Varumärkesrätt, Mönster- och designrätt, Patenträtt, Upphovsrätt, Straffprocess, Åklagare, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Påföljd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig