Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:149
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Straffprocess, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Varumärkesrätt, Upphovsrätt, Patenträtt, Mönster- och designrätt