Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skatterättsnämnden: Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Inkomstskatt - individ