Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skiljedom upphävs inte – trots förbjuden överlåtelse

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skiljeprocess, Internationell privat- och processrätt, Övrig internationell rätt, Köprätt, Avtalsrätt