Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Språkförbistring hindrar inte vite till fastighetsägare

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Sanitet, ventilation m.m.