Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SRN: IT-konsultverksamhet självständig gentemot uppdragstagare

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Fåmansbolag, Anställning, uppsägning och avskedande, Compliance - icke-finansiella bolag

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).