Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SRN: Överlåtelsens form saknar betydelse för fortsatt kvalificerade andelar

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande