Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Påföljd, Brott mot person, Straffprocess, Tvångsvård m.m., Personuppgifter och integritet, Hälso- och sjukvårdsrätt