Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:195
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Compliance - konsumentskydd, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig