Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Strandskydd får upphävas i Vaxholm

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Naturskydd, Plan- och byggnadsfrågor