Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Strängare straff än praxis för kraftig explosion står fast

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person, Brott mot samhället