Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Svärmor har bättre rätt till svärdotterns utmätta bil

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Utsökningsrätt, Sakrätt, Köprätt, Kredit, finans- och bankrätt