Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2019:35
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Insolvensrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Compliance - finansiella bolag

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).