Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2019:25
Avsändare
Utbildningsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Kyrkorätt, Skola och utbildning