Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillkännagivande om tillkännagivandet (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

SFS-nummer
2020:391
Omnämnda SFS
2001:718, 1982:306
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet