Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:30
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Infrastruktur