Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

TV4 förlorar i HFD – sportnyheter får inte sponsras

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Kultur, idrott och fritid, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Övrig europeisk rätt