Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2016/17:191
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Polis, Utvisning på grund av brott, Kriminalvård, Förvar

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).