Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop 2019/20:201
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, IT-rätt