Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Undanröjt förhandsbesked och avvisad ansökan om förhandsbesked om inkomstskatt.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - individ