Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:278
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
IT-rätt, Övrig arbetsrätt, Kollektivavtal, Upphovsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Marknadsrätt, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig