Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vägverket företrädde det allmänna anser oenig MÖD – överklagande kom in för sent

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Infrastruktur, Tillståndsfrågor