Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Verkställighet av förlikningsavtal blir inte fråga för HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Civilprocess, Avtalsrätt