Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vinboxar som ser ut som handväskor och röda stugor stoppas

Vinboxar som ser ut som handväskor eller ”typiska svenska faluröda stugor” får inte säljas i Sverige, enligt en ny dom från Patent- och marknadsöverdomstolen. Boxarnas utformning avviker ”i betydande mån” från andra vinboxar och kan enligt domstolen ”skapa osaklig uppmärksamhet” samt ”bidra till en vidmakthållen eller ökad konsumtion av alkohol”.

Vinboxar som ser ut som handväskor och röda stugor stoppas
Vinet Vernissage Chardonnay Viognier har tidigare sålts på Systembolaget och förbjuds nu i sin handväskeförpackning.

Det är Konsumentombudsmannen, KO, som har tagit strid mot det svenska bolag som importerar och säljer vinerna i fråga, och krävt att boxarna ”Vernissage” och ”Stugan” förbjuds i sin nuvarande utformning.

KO: Inverkar skadligt på folkhälsan

KO har pekat på att utformningen av boxarna inte har någonting med innehållet att göra utan att det handlar om ”osaklig reklam som spelar på känslor, stämningar och attityder” – och kan antas attrahera särskilt unga och i förlängningen inverka skadligt på folkhälsan.

Bolaget har förnekat detta och gjort gällande att förpackningarna snarare tilltalar äldre personer, att förpackningarna inte har någon inverkan på alkoholkonsumtionen och att vinet säljs på samma sätt i övriga Europa.

Patent- och marknadsdomstolen gick dock på KO:s linje och slog fast att marknadsföringen står i konflikt med det så kallade måttfullhetskrav som ställs upp i alkohollagen.

"Har ingenting med innehållet att göra"

”Stugan” är en fyrkantig box med sadeltak upptill och enligt domstolen ”utformad som en typisk svensk faluröd stuga”. Förpackningen har ingenting med innehållet att göra utan anspelar enligt domstolen istället på ”sommar, semester och idyll”. Den kan också ”antas bidra till positiva känslor och associationer mellan förpackningen och semester samt konsumtion av alkohol”.

”Vernissage” är en triangulär box som medvetet utformats för att likna en handväska – något som ”kan anses anspela på mode, underhållning, trender och elegans”. Både färgsättning och mönster är också ”klart iögonfallande” och kan ”antas uppmana till bruk av alkohol eller till att ge ett positivt intryck av alkohol”.

Viktigt med måttfullhet

I och med att förpackningarna bryter mot alkohollagens krav på måttfullhet är de också automatiskt otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Måttfullhetskravet är viktigt och det kan därför inte anses oproportionerligt att förbjuda förpackningarna i fråga, konstaterade domstolen. Bolaget förbjöds därför att använda ”Stugan” och ”Vernissage” samt liknande förpackningar – och skulle vid överträdelse av förbudet betala 500 000 kronor i vite.

Bolaget har i överklagande uppgett att det inte går att tala om att vinboxar har ett traditionellt utseende, med hänsyn till hur kort tid de har funnits på den svenska marknaden. Det har i Sverige också skett en generell utveckling med avvikande förpackningar, etiketter, form och design – där myndigheterna bara har ingripit mot ”ett fåtal utvalda förpackningar”. Samhället har enligt bolaget också ”blivit vant vid och accepterar numera förpackningar som har icke-traditionell utformning och design och element som inte har samband med innehållet”. Ett förbud vore också oproportionerligt.

Patent- och marknadsöverdomstolen går dock nu i huvudsak på samma linje som underinstansen och slår fast att förpackningarna ska förbjudas.

Skapar osaklig uppmärksamhet

Bolaget har inte pekat på någon ”relevant funktion vid marknadsföring av vin”, utan förpackningarnas utformning i syfte att likna andra föremål är ett ”uttryck för kreativitet och lekfullhet”. Detta gör enligt domstolen förpackningarna ägnade att ”skapa osaklig uppmärksamhet kring alkohol och därigenom bidra till en vidmakthållen eller ökad konsumtion av alkohol”.

Frågan är om förpackningarna ändå ska tillåtas med hänsyn till utvecklingen i samhället och på marknaden. Förpackningarna avviker enligt domstolen dock redan i sin grundform ”i betydande mån” från de förpackningar för lådviner som finns på marknaden – och intrycket förstärks av förpackningarnas dekor. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer därför i att förpackningarna strider mot kravet på särskild måttfullhet.

Kan säljas i annan förpackning

Det finns ett stort utrymme för bolaget att marknadsföra sina viner i flaskor eller ”sedvanliga lådförpackningar” och det kan därför inte anses oproportionerligt att i syfte att skydda folkhälsan förbjuda förpackningarna, även om detta medför vissa merkostnader för bolaget.

Vitesförbudet står därför fast, men omformuleras något jämfört med hur underinstansen har ställt upp det. Underinstansen hänvisade i sitt domslut till ”förpackningar utformade enligt domsbilaga 1 eller annan liknande utformning”. Detta har dock gjort det oklart vilket slags handlingar som avses och Patent- och marknadsöverdomstolen väljer nu att specificera att det handlar om utformning som handväskor eller stugor – samt ”väsentligen liknande utformning”.

Domen får inte överklagas och boxarna förbjuds därmed slutligt på den svenska marknaden.


Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Konsumenträtt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Marknadsrätt, Övrig europeisk rätt